mikkonummelin

Vähentääkö robotisaatio jatkossakin teollisuustyöpaikkoja?

  • Verkosta lainattu kuva sellu- ja paperiteollisuuden prosesseista
    Verkosta lainattu kuva sellu- ja paperiteollisuuden prosesseista

Hauskaa Wapunpäivää kaikille!

Tänään juolahti mieleen vielä yksi merkittävä seikka liittyen edelliseen kirjoitukseeni metsäteollisuuden uusista hankkeista, joka on jäänyt keskusteluissa vähemmälle. Eräs peruste uusien sellutehtaiden kannatukselle on ollut työpaikat, joita tehtaat epäilemättä tuottavatkin. Mutta toinen kysymys on, kuinka paljon uusia työpaikkoja ne tuottavat, paljonko työpaikkoja ne säästävät ja miten on asian laita tulevaisuudessa.

Raskas teollisuus ja metsätalous on, toisin kuin palveluammatit, sen tyyppinen ala, jolla on jo tapahtunut huomattava työpaikkojen väheneminen tuotantoon verrattuna automatisaation vuoksi. Eihän hakkuita enää millään mottitalkoilla pokasahat kädessä tehdä vaan suurilla metsätyökoneilla. Lisäksi sellutehtaissa on jo lähtökohtaisesti prosessi hyvin koneistettua. Oma asiantuntemukseni ei riitä arvioimaan, onko automatisaatio sillä alalla edennyt jo lähes loppuun asti niin, että jäljellä olevat työtehtävät eivät olisi helposti robotisoitavissa vai onko esimerkiksi tuotantolinjoissa joitakin hyvin toisteisia mekaanisia tehtäviä, joita koneistus helpottaisi ja "vapauttaisi" ihmiset pois kyseisiltä paikoilta. Arvioin aikaisemmassa kirjoituksessani, että tietyt palvelualan tehtävät kuten kauppojen ja pikaruokaloiden kassat olisivat immuunimpia robotisaatiolle, koska niihin liittyy käytännön syistä tai oikeudellisista syistä tarve siihen, että ihminen saa palvelua nimenomaan ihmiseltä, mutta teollisuustyöt eivät selvästi ole ainakaan tällaisessa kategoriassa. On oletettavissa, että säilyvät teollisuustyöpaikat ovat nyt ja jatkossa paljon pikkutarkkaa koulutusta vaativia asiantuntija-ammatteja.

Edellä mainitusta huolimatta metsäteollisuudesta on etuna se, että se kasvattaa vientiä ja vähentää riskiä siitä, että Suomi ajautuisi kauppataseen alijäämään. Julkisen talouden osalta merkitystä on sillä, kuinka suurta on metsäteollisuuden valtionomistus ja kuinka alaa verotetaan. On ollut nähtävissä, että joissakin hankkeissa valtiot ovat joutuneet kilpailemaan erilaisin verohelpotuksin kohti pohjaa ja toivon, ettei näin kävisi metsäteollisuushankkeiden kanssa. Kielteisten ympäristövaikutusten täytyy olla kompensoitavissa painavilla yleisillä eduilla ja niitä on myös hillittävä nykyaikaisen tekniikan keinoin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat