mikkonummelin

Työttömien simputus kohdistuu valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin

  • Työttömien leipäjonoa Yhdysvaltojen 30-luvun laman aikana
    Työttömien leipäjonoa Yhdysvaltojen 30-luvun laman aikana

Kuka tahansa voi joutua työttömäksi.

Sen sijaan kun olen lukenut artikkeleita työttömien aktiivimallin, työttömien yrittäjyystulkintojen, karenssien ja yrittäjyyskokeilua koskevan lain toteuttamisen aiheuttamista ongelmista, olen huomannut, että kaikki työttömät eivät näytä olevan näiden suhteen samassa veneessä. Melkein aina kun työttömille työvoimatoimistojen mielivaltaisista päätöksistä aiheutuneita haittoja on eritelty, on ollut havaittavissa, että ongelmat ovat kohdistuneet jo ennestään työttömien joukossa kaikkein haavoittuneimmassa asemassa oleviin ja tapauksissa on paljon yhteisiä piirteitä.

Riskejä työttömälle joutua työvoimatoimiston simputtamaksi kasvattavat mitä ilmeisimmin:

- työttömyyden pitkittyminen

- työttömyyskorvauksen koostuminen peruspäivärahoista tai työmarkkinatuesta ansiosidonnaisen päivärahan sijaan

- mahdollinen ansiosidonnainen päiväraha on pieni

- työttömällä on ajoittaista tarvetta toimeentulotuelle

- työttömän aiempi työura on ollut pätkittäinen ja keskittynyt matalapalkka-aloihin

- työttömän koulutus on puutteellinen tai vanhentunut

- työtön on yksinhuoltaja, erityisesti yksinhuoltajaäiti tai työttömän työurassa on pitkiä perhe-elämästä johtuvia katkoja

- työtön yrittää käyttää laskutuspalveluita tai työosuuskuntaa sellaisen yritystoiminnan harjoittamiseen, joka lähemmin tarkasteltuna on oikeasti harrastusmuotoista ja jonka on hyvin epätodennäköistä koskaan tuottaa elinkustannuksiin riittäviä tuloja

- työttömän terveydentila on heikentynyt

Riskejä työttömän joutua ongelmiin työvoimatoimiston kanssa taas vähentävät:

- työttömyyden lyhyt kesto

- korkea ansiosidonnainen päiväraha

- työttömän säästöt, sijoitusomaisuus tai velaton omistusasunto

- ajantasainen koulutus

- pitkä työura, jonka loppupuolella palkka on ollut korkea ja työtehtävät johto- tai asiantuntijatehtäviä

Vaikka nämä jälkimmäiset piirteet eivät tule samalla tavalla iltapäivälehtien artikkeleissa esiin kuin ensinmainitut, on hyvä huomata, että varsin monen lähipiirissä on henkilöitä, joilla on kokemuksia työttömyysetuuksien maksatuksesta ajallaan ja työvoimatoimiston ymmärtäväisestä ja ystävällisestä palvelusta. Tiedän esimerkiksi, että eräät korkeakoulutetut, jotka olivat työttömänä vain lyhyen aikaa, eivät joutuneet vastaamaan työvoimatoimiston omiin työtarjouksiin, vaan saivat osoittaa työnhakuaktiivisuutensa useamman kuukauden ajan valitsemalla itse vapailta työmarkkinoilta, mitä paikkoja aikoivat hakea. Kun Oulussa irtisanottiin paljon Nokian asiantuntijatyöntekijöitä, monet heistä saivat runsaasti julkista apua esimerkiksi kalliisiin yksityisiin täydennyskoulutuksiin ja yritystoiminnan starttirahoihin. Taannoin oli myös voimassa vielä työttömyyseläkeputki, johon päässeet saattoivat nostaa korkeaakin ansiosidonnaista päivärahaa pitkäänkin ilman, että työvoimatoimisto asetti ainoatakaan velvoitetta.

On hyvä, että työttömyysturvajärjestelmä on universaali, mutta sen pitäisi huolehtia nykyistä paremmin niistä työttömistä, jotka ovat taloudellisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa. Työttömille täytyy tarjota oikeaa tietoa ja työttömyysturvapäätösten on oltava helposti ymmärrettäviä ja ennakoitavia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat