mikkonummelin

Sekä kotihoidontuki että subjektiivinen päivähoito-oikeus ovat arvokkaita

  • Lapsia päiväkodissa
    Lapsia päiväkodissa
  • Vanhempainetuudet parantavat pienten lasten oikeutta olla vanhempiensa hoidettavana
    Vanhempainetuudet parantavat pienten lasten oikeutta olla vanhempiensa hoidettavana

Koko syksyä on sävyttänyt ankarat kiistat vanhempainetuusjärjestelmistä, erityisesti kotihoidontuesta ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, mutta sivupuheenvuoroissa on mainittu myös "keskituloisten etujen" kuten lapsilisien ja ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen leikkaamista. On hyvä huomata, että Suomen nykyiset vanhempainetuudet eivät ole köyhäinapua eikä niitä ole sellaisiksi tarkoitettukaan,vaan ne ovat syyperusteisia etuuksia, joilla yritetään tasoittaa perheellistymiseen liittyviä kannustinloukkuja etenkin hyvin koulutetuissa keskituloisissa ryhmissä. Jos perheellistymistä lykkää liian pitkään, naisten hedelmällisyys alenee iän myötä ja lapsettomaksi voi jäädä, vaikka tahto perheen perustamiseen olisikin liian myöhään herännyt.

Tyypillisesti vanhempainvapaita käyttävät enemmän naiset kuin miehet. Tämä johtuu yksinkertaisista biologisista syistä. Lähes kaikissa eduskuntapuolueissa on alettu kantaa huolta siitä, että koska perheellistyminen aiheuttaa naisilla pidempiä katkoja työelämään kuin miehillä, tämä vaikuttaa myös työuriin ja palkkakehitykseen. Tästä syystä Suomen lakiin on säädetty myös työnantajille velvoitteita ja rajoituksia, esimerkiksi kielto irtisanoa perhevapaita käyttäviä henkilöitä näiden sukupuolista riippumatta, poikkeuksena yrityksen konkurssitilanteet. Ilman tällaisia rajoituksia perheenäidit todennäköisesti ajautuisivat kokonaan työelämän ulkopuolelle ja sen jälkeen alettaisiin poliittisesti kyseenalaistaa naisten korkeakouluttautumisen tarvetta ja oikeutusta arabimaiden tapaan. Sukupuolten tasa-arvo olisi romahtanut.

Muotiin ovat viime aikoina valitettavasti tulleet pohjoismaisten esimerkkien perusteella vanhempainvapaita pitäviin työntekijöihin kohdistuvat pakkokeinot, kuten vanhempainvapaiden kiintiöiminen niin, että yhä suurempi osa vanhempainvapaista olisi vain toisen vanhemmista, tyypillisesti isän, pidettävissä tai muuten se menisi hukkaan. Näillä on hyvä tarkoitus toimia naisille kannustimena palata vanhempainvapailta nopeammin takaisin töihin. Näissä on kuitenkin vakavana heikkoutena valinnanvapauden heikentäminen ja se, että niissä perheissä, joissa äidillä ei satu olemaan työpaikkaa, mihin palata, ne ovat suoranaisia sosiaaliturvan leikkauksia. Katson, että perhe-etuuksien käyttö ja sopivat kannustimet naisille kehittää työuraansa siinä missä miehetkin voivat tehdä, sujuvat paremmin äitien ja isien vapaaehtoisin päätöksin kuin taloudellisilla raippaseurauksilla ja pakolla. Jotta töihinpaluu perhevapailta olisi naisille houkuttelevaa, on tärkeää pitää kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja pienten lasten päivähoidon tukemisesta verovaroin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat