mikkonummelin

Elinkeinoelämän järjestön perustamisesta ammattiliiton sisään

  • Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön logo
    Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön logo

Työmarkkina-asiat ovat olleet runsaasti esillä ja useimmat ovat varmasti lukeneet paikallista sopimista koskevista sekavuuksista. Yllättävän vähälle huomiolle on jäänyt se, että useat Akavan liitot ovat perustaneet yhteistyöjärjestön, joka kantaa nimeä Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö.

Kyseinen järjestö on Suomen työmarkkinakuvioissa historiallinen, koska se on ilmeisesti ensimmäinen elinkeinoelämän edunvalvontajärjestö, joka perustetaan ammattiliiton sisään eikä erikseen työnantajaliitoksi. Järjestö itse perustelee olemassaolonsa ja tavoitteensa sivuillaan erittäin hyvin, koska työelämä on murroksessa ja osa työsuhteisista työpaikoista on korvautunut itsensätyöllistämisellä ja pienyrittäjyydellä. Toisin kuin elinkeinoelämän järjestöillä yleensä, tämän tavoitteet eivät ole veronkevennyksissä tai palkkatyön ehtojen joustavoittamisessa, vaan siinä, että freelancerit voisivat paremmin päästä työsuhteeseen kuuluvien etuuksien, kuten työterveyshuollon, työttömyysturvan ja yleissitovien sopimusten säätämien minimitoimeentulojen pariin. Muutamia poimintoja järjestön vaatimuksista:

" Palkansaajan käsitettä on syytä päivittää ja työsuhteen määritelmää laajentaa myös niihin, jotka työskentelevät työsuhteen omaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa. "

" Työsuhteen tarjoamaa suojaa on laajennettava koskemaan myös toimeksiantona tehtyä työtä, joka ei ole yrittäjänä tehtyä työtä. Tällä hetkellä ”Pilvityönantaja” [esim. laskutuspalvelu tai työosuuskunta] ei ole työsopimuslain mukainen työnantaja eli kysymyksessä ei ole työsuhde eikä vuokratyö. "

" Pilvityöntekijöille [s.o. laskutuspalvelun tai työosuuskunnan kautta työskenteleville] on turvattava mahdollisuus työterveyshuoltoon samalla tavoin kuin työsuhteisilla palkansaajilla. ”Pilvityönantajille” [s.o. laskutuspalvelulle tai työosuuskunnalle] on luotava velvollisuus vastata kustannuksista. "

Uutuudestaan huolimatta tai siitä johtuen kaikki vaaditut muutokset eivät välttämättä ole ongelmattomia. On suuri muutos, jos yrityksen koon perusteella annetaan esimerkiksi tiettyä rajaa pienemmille yrityksille lupa järjestää liittonsa koordinoimana hintakartelli. Tämä törmäisi helposti myös Euroopan Unionin yhteisölainsäädäntöönkin ja miten meneteltäisiin mahdollisesti niiden halvempia hintoja tarjoavien ammattiliittoon järjestäytymättömien yritysten (sic) kanssa, jotka olisivat normaaleista liiketaloudellisista syistä kannattavia tai ainakin vakavaraisia?

Sikäli kun kyse on yritystoiminnan etujärjestöstä, poikkeuksellisen paljon korostuu vaatimus yrittäjäriskien lähes totaalisesta poistamisesta eikä vain yrittäjyyden mahdollisuuksien laajentamisesta. Yllä olevaa alleviivaustani mukaillen, ei liene helppoa velvoittaa laskutuspalvelua tai työosuuskuntaa kustannusten kattamiseen, koska laskutuspalvelussa on kysymys erikseen myytävästä rajatusta palvelusta ja työosuuskunnan muodostavat sen työntekijät itse. Vastuun sosialisoiminen yksittäisistä osakkaista läpi koko työosuuskunnan voi vaatia suuria rahastointeja ja sivumenoja.

Joka tapauksessa, ainakin tämä nostaa hyvin kissan pöydälle oikeudesta työhön ja toimeentuloon silloin kun se on ajankohtaisempaa kuin miesmuistiin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat