mikkonummelin

Työntekijän vuosiloman määräytymisperustetta voisi yksinkertaistaa

  • Riittävä vapaa-aika on tärkeää, mutta tarvitseeko sen määräytyä niin monimutkaisesti?
    Riittävä vapaa-aika on tärkeää, mutta tarvitseeko sen määräytyä niin monimutkaisesti?

Moni työntekijä on varmasti hämmästellyt nykyisten vuosilomiensa määräytymisperusteiden monimutkaisuutta. Asiasta säädetään nykyisellään vuosilomalaissa 162/2005, jossa on hyvin tarkkaan eroteltuina lomakaudet, täydet lomanmääräytymiskuukaudet, lomarahat ja poikkeukset, jolloin myös lauantait, jotka eivät normaalisti ole olleet yleisiä työpäiviä enää pitkään aikaan, kuluttavat ansaittuja vuosilomapäiviä, jos niitä pidetään täysinä viikkoina.

Libertaari ratkaisu tällaisen hankalan lainsäädännön ongelmiin olisi loma-aikojen jättäminen vapaasti sovittaviksi, jolloin joillakin työpaikoilla voitaisiin päätyä malleihin, jossa kaikki työntekijän työsuhde-etuudet annettaisiin palkkana ja kaikki anotut lomat palkattomina. Tällöin lomarahojen ja loma-ajan palkkojen puutetta voitaisiin korvata yksinkertaisesti korottamalla palkkaa nykytasoltaan tietyllä kertoimella, mutta uudistus olisi monessa mielessä hankala, koska se vaatisi myös verolainsäädännön muutoksia ja tekee suuria olettamia työntekijöiden "rationaalisuudesta" säästää rahat juuri lomakauttaan varten, jolloin palkanmaksu katkeaisi. Malli lisäisi myös riskiä siitä, että työntekijät poltettaisiin loppuun liian vähillä vapaa-ajoilla. Tämä kallistaa vaa'an omalta osaltani pois tästä liian pelkistetystä mallista, vaikka uskon, että kannattajiakin vapaalle sopimiselle varmasti on.

Itse esitän, että vuosilomalain voisi säilyttää, mutta määräytymisperusteen muuttaa niin, että tiettyä työtuntimäärää kohden saa yhden tunnin palkallista vapaata, jolloin lomaoikeus kertyisi tasaisesti riippumatta siitä, mikä aika vuodesta on. Kun nykyisellään työntekijä saa karkeasti kaksi tai kaksi ja puoli lomapäivää "täyttä lomanmääräytymiskuukautta" kohden realisoituvaksi huhtikuun alussa riippuen siitä, onko ollut samalla työnantajalla vuoden tai alle vuoden töissä, tarkoittaa tämä karkeasti sitä, että noin 1800 tehtyä työtuntia kohden ansaitsee noin 200 vapaata tuntia. Jos lomaraha poistettaisiin ja korvattaisiin lisävapaalla tai tehtäisiin joitakin yksinkertaistuksia, joissa pyhiä ei koskaan laskettaisi lomanmääräytymisajaksi, voitaisiin päätyä esimerkiksi sellaiseen suhdelukuun, että yhtä täyttä 8-tuntista työpäivää kohden myönnettäisiin 1 vapaa palkallinen tunti, pidemmän työuran tehneillä mahdollisesti työehtosopimuksen perusteella enemmänkin. Vuosilomalaki ainakin tulisi ymmärrettävämmäksi ja lyhenisi nykyisestä murto-osaansa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat