mikkonummelin

Piraattipuolueen talouspolitiikka ja kehysriihi

  • Piraattipuolue ei asemoidu vasemmisto- tai oikeistopuolueeksi, mutta ottaa siitä huolimatta talouspolitiikkaan selkeästi kantaa
    Piraattipuolue ei asemoidu vasemmisto- tai oikeistopuolueeksi, mutta ottaa siitä huolimatta talouspolitiikkaan selkeästi kantaa

Taannoin eräs Piraattipuolueesta kiinnostunut kysyi puolueemme kannattamasta talouspolitiikasta. Lisäksi jotkut ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Piraattipuolue ei ole ottanut merkittävällä tavalla kantaa nyt päättyneen kehysriihen päätöksiin kun taas muussa eduskunnan ulkopuolisessa puoluekentässä asiaan on reagoitu enemmän lähinnä moittein. Tiivistän tässä lyhyesti viime kesänä hyväksytyn puolueohjelmamme laajennoksen ydinkohtia, jotka viitoittavat Piraattipuolueen talouspolitiikkaa ja josta voi myös päätellä sen, miten ohjelmamme suhtautuu valtiontalouden sopeuttamistoimenpiteisiin.

On ensinnäkin hyvä ymmärtää, että Piraattipuolue on puheenjohtajamme Harri Kivistön sanoin "vasemmisto-oikeistopuolue" ja Talous-, kunta- ja perusturvaohjelmamme [1] sanookin heti johdannossaan, että "Piraattipuolue toimii perinteisen talouspoliittisen jaottelun ulkopuolella, eikä suoraan ota kantaa valtiontalouden kokoon tai vastaaviin kysymyksiin" ja että "oikeudenmukaisen talouspolitiikan perusteena on koko yhteiskunnan etu ilman eri ryhmien vastakkainasettelua". Tätä ei kuitenkaan tule ymmärtää niin, että talouspolitiikka olisi Piraattipuolueelle yhdentekevää, vaan lähinnä kuvastaa sitä, ettei puolue virallisessa linjassaan tue talouspolitiikan sosialistisia tai libertaristisia ääripäitä. Lisäksi ohjelma asettaa muitakin tärkeitä tavoitteita ja rajoitteita.

Piraattipuolueen mukaan valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne ja toiveena on jopa perustuslakiin sidottu budjetin tasapainovaatimus. Tässä mielessä Piraattipuolue asemoituu ns. uusklassisen koulukunnan puolelle ja suhtautuu epäilevästi kilpailevaan uuskeynesiläiseen näkemykseen, joka sallisi runsaankin velkaelvyttämisen myös silloin kun valtiontalous on jo kohtaamassa suuria riskejä Suomen nykytilanteen tapaan. Perusperiaatteena Piraattipuolue siis hyväksyy myös nykyisten kehysriihien tavoitteet valtiontalouden tasapainottamisesta.

Piraattipuolueen ohjelma asettaa myös toiveita menonleikkausten ja verotuksen muutosten laadulle. Menonleikkauksista ykkössijalla ovat maataloustuet ja suorat yritystuet ja veronkorotuksista verovähennysten karsiminen. Jälkimmäinen tavoite on sikäli ymmärrettävä, että useat ohjelmaa suunnitelleista näkivät verovähennysviidakon mahdollistavan etenkin suurten omaisuuksien ja tulojen verojen välttelyä, mikä voi tehdä helposti tyhjäksi monien valtiontalouden sopeuttamispakettien tarkoitusperät. Veronkevennyspuolella Piraattipuolue kannattaa ns. nollayritysverotusta, jossa yritystoiminnassa verotettaisiin vain niitä varoja, jotka nostetaan yrityksen kassasta, mikä taas on kannanotto talouden vasempaan laitaan painottumista vastaan ja markkinatalouden puolesta.

Piraattipuolue haluaa myös yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää perustulon käyttöönotolla, mutta se on rajannut perustulomalliaan toteamuksella, että sen on edistettävä työmarkkinoiden toimivuutta. Sellaista perustulomallia, joka ohjaisi entistä suuremman osan kansalaisista sosiaaliturvajärjestelmän nettosaajiksi ja siten heikentäisi huoltosuhdetta, Piraattipuolue ei hyväksy.

Piraattipuolue jättää kuntauudistuksen toteuttamiseksi ja kuntien itsehallinnolle paljon pelivaraa, mutta haluaa rajoittaa kuntien valtionosuuksia, millä toivotaan olevan ohjausvaikutus kriisikuntien suhtautumiseen kuntaliitoksiin.

Piraattipuolueen kanta työurien pidentämiseen poikkeaa useiden viimeaikaisten talousasiantuntijapuheenvuorojen sisällöstä siten, että emme näe työurien pidentämistä tasapaksuna "alusta, keskeltä ja lopusta"-prosessina, vaan sen sijaan näemme, että työurien pidentäminen alusta on kahta muuta tavoitetta tärkeämpää. Jos töihin pääsy ja opiskelu takkuavat nuorena, ei työura myöhemminkään ole välttämättä kovin kaksinen, eli jo tämän perusteella pitäisi olla itsestäänselvää, mikä on oikea prioriteettijärjestys. Piraattipuolue kannattaa maksutonta eli verorahoitteista koulutusta kaikilla oppiasteilla yliopistoja myöten. Piraattipuolueen suhtautuminen valtion tai kunnan rahoilla toteutettavaan pidempikestoiseen työharjoitteluun on kielteinen, koska monet tällaiset työsuhteet muuttuvat helposti ns. "epätyypillisiksi työsuhteiksi", joissa palkka ja työsuhdeturva on poikkeuksellisen huono.

-----

[1] Piraattipuolueen talous-, kunta- ja perusturvaohjelma

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän PetrusPennanen kuva
Petrus Pennanen

Hyvä kirjoitus. Lisäisin tähän hallintorakenteen yksinkertaistamisesta tulevat kustannusäästöt. Esimerkiksi perustulo mahdollistaa huomattavat säästöt tulonsiirtojärjestelmään liittyvässä byrokratiassa ja hallintokustannuksissa. Samoin tarpeeton tuhlaus esimerkiksi suojatyöpaikkoihin ylipitkien irtisanomissuojien kautta on syytä lopettaa. Säästämistä hallintorakenteen järkeistämisen kautta on syytä korostaa Piraattipuolueen talousohjelman seuraavassa versiossa.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Keskityin kirjoituksessa vain ohjelmassa nykyään oleviin seikkoihin enkä ottanut esille omia toiveitani sen muuttamiseksi tai kehittämiseksi. Minua jonkin verran rassaa siinä oleva kohta, jossa todetaan perustulon käyttöönoton mahdollistavan työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumisen. Tällaista syy-yhteyttä ei asiallisesti ottaen ole olemassa, vaan kyseessä on kaksi eri tavoitetta ja erilaiset tarkoitusperät niiden takana. Perustulomalleja on esitetty sekä vasemmistosta että oikeistosta, mutta työehtosopimuksiin puuttuminen tuolla tavoin on puhtaan oikeistolibertaaria.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

"Piraattipuolueen mukaan valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne ja toiveena on jopa perustuslakiin sidottu budjetin tasapainovaatimus. Tässä mielessä Piraattipuolue asemoituu ns. uusklassisen koulukunnan puolelle ja suhtautuu epäilevästi kilpailevaan uuskeynesiläiseen näkemykseen, joka sallisi runsaankin velkaelvyttämisen myös silloin kun valtiontalous on jo kohtaamassa suuria riskejä Suomen nykytilanteen tapaan. Perusperiaatteena Piraattipuolue siis hyväksyy myös nykyisten kehysriihien tavoitteet valtiontalouden tasapainottamisesta."

Tämä on tulkintaa. Jos tutkimme tietoon perustuen sitä, mikä valtion velkaantumista parhaiten taittaa, on se heikkoina aikoina perusturvaan ynnä muuhun panostaminen ja valtion kulujen hillintä kasvuaikoina - eli kun menee hyvin, maksetaan velkaa urakalla, kun menee huonosti, pidetään huolta vaikka tappiolla. Piraattipuolueessa ymmärtääkseni erilaisia toimenpiteitä tulee tehdä sen mukaan, mikä tiedon valossa on järkevintä - siksi nykyiset hallituksen toimet ovat vähintäänkin kyseenalaisia, koska ne tietämämme tiedon mukaan pahentavat nykyistä tilannetta, myös velkaantumista, yhtään pidemmällä aikajänteellä.

Valtiontalouden tasapainottaminen taasen perusperiaatteena on aina hyvä asia. Tasapaino taasen nähdään niin monella eri tapaa, että on vaikea sanoa, onko tällainen nykyhallituksen toimenpiteiden tulos tasapainoinen vai ei. Mielestäni ei, vaan päinvastoin hetkellisen tasapainottamisen jälkeen tuloksena tullee olemaan vielä epävakaampi ja toimimattomampi valtiontalous.

Mitä tulee toiveeseen sitoa perustuslakiin budjetin tasapainovaatimus, noh, onhan se rankka vaatimus. Tässä ongelmalliseksi tulee enemmälti se, että mikäli tasapaino vaaditaan, jossainhan sitä tulee leikata ja jossain on maksajat. Tällaisen tasapainon saaminen on myös erittäin ongelmallista ja jos nyt puhutaan oikeisto-vasemmisto- akselista, olemme nykytilassa vahvasti oikealle kallellaan. Jos tuota tilannetta yritettäisiin tasapainottaa, se väkisinkin tulee maksamaan hirveästi. Tällainen ongelma on helposti tutkittavissa Yhdysvaltain valtiontalouden toimissa, jossa rebublikaanivoittoisten valtiojohdon jälkeen talouden tasapainottaminen on ollut vaikeaa ja maksanut hirveästi, vaikka se olisi hitaasti alkanutkin taittamaan velkaantumista ja nostamaan myös BKT:ta.

Itse en suoraan kannata perustuslakiin kirjattua vaatimusta budjetin tasapainosta, vaikka periaatteessa ajatuksena se hyvä tavoite onkin. Todellisuudessa talouden tasapainotila on niin poliittisesti manipuloitavissa, ettei sen toteutuminen nykyisellä poliittisella tahdolla tule koskaan olemaan oikeudenmukainen saati aidosti tasapainoinen.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"nykyiset hallituksen toimet ovat vähintäänkin kyseenalaisia, koska ne tietämämme tiedon mukaan pahentavat nykyistä tilannetta"

Näinhän tämä näyttää menevän eikä piraateista siis apuja löydy.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Jos lukee kuin piru raamattua tuota puolueohjelmaa, niin olet oikeassa. Harmi, ettei se ole todellisuutta.

Toimituksen poiminnat