mikkonummelin

Perustulomallien välillä on ratkaisevia eroja

  • Uudenmaan Piraatit viime kunnallisvaaleissa Leppävaaran maalaismarkkinoilla
    Uudenmaan Piraatit viime kunnallisvaaleissa Leppävaaran maalaismarkkinoilla
  • Raha ei kasva puissa.
    Raha ei kasva puissa.

Eräässä keskustelussa nimeltä mainitsematon puoluetoverini esitti, että jos nykyiset tärkeimmät kansalaisaloitteet hyväksyttäisiin, niin Piraattipuolue tekisi itsensä tarpeettomaksi. On kuitenkin monia syitä lähes jokaisen aloitteen kohdalla, miksi ne eivät kuitenkaan korvaa kansalaisyhteiskunta- ja tietoyhteiskuntanäkemystämme ja sen heijastumista nykyisiin ja tuleviin ohjelmiimme ja tavoitteisiimme suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Otan erityisesti vertailtaviksi perustulokansalaisaloitteen tekstin ja Piraattipuolueen ohjelmia valmistelevan ryhmän puoluehallituksellemme luovuttaman tekstin. Ensinmainittu (kansalaisaloitteen perustulomalli, jäljempänä "KAA-malli") kuuluu:

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo. Perustulo pitää toteuttaa siten, ettei se heikennä pieni- tai keskituloisten tuloja tai etuuksia.

Yleinen ja yhtäläinen perustulo tekee taloudellisesta toimeentulosta ilman tarveharkintaa toteutuvan kansalaisoikeuden ja yksinkertaistaa sosiaaliturvaa. Perustulon avulla voidaan turvata perustuslain 19§:ssä mainittu ihmisarvoinen toimeentulo, johon Suomi on sitoutunut myös kansainvälisin sopimuksin. Perustulo takaa kattavan toimeentulon kaikille ja kaikissa tilanteissa, jolloin väliinputoajaryhmiä ei synny, mitä myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt käsitellessään nykyisen perustuslain pohjana olevaa perusoikeusuudistusta.

Perustulo maksetaan automaattisesti kaikille henkilön muista tuloista tai elämänvalinnoista riippumatta. Suurituloisilta perustulo peritään käytännössä takaisin verotuksessa. Perustulon käyttöönotolle on välitön tarve, koska työmarkkinoilla vallitseva rakenteellinen epävarmuus, kuten lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet sekä itsensä työllistäminen, on yleistynyt. Lisäksi syyperusteisen sosiaaliturvan eri etuudet ovat huonosti yhdistettävissä muihin etuuksiin, ansiotuloihin ja yrittäjyyteen. Ansiotyö ja nykyinen sosiaaliturva eivät enää tarjoa riittävää jatkuvuutta toimeentuloon. Perustulolla voidaan rakentaa nykyistä tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi hyvinvointivaltio.

Vaadimme, että eduskunta ryhtyy perustulon käyttöönottoa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Sen sijaan Piraattipuolueen ohjelmia valmistelevan ryhmän esitys, joka ei toistaiseksi ole päätynyt virallisiin ohjelmiimme ja jonka lopullinen muoto on kiinni puoluehallituksemme esityksestä ja kesäkuun puoluekokouksemme jäsenäänestyspäätöksestä, jäljempänä "PP-luonnos", kuuluu:

Piraattipuolue kannattaa nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän korvaamista   perustulojärjestelmällä, huomioiden sen, että uuden järjestelmän on tuettava valtiontalouden kestävyyttä  ja ohjattava toimiviin työmarkkinoihin. Perustulojärjestelmän  tarkoituksena on myös karsia sosiaalitukien myöntämiseen liittyvää byrokratiaa ja tuloloukkuja.

Piraattipuolue kannattaa perustulojärjestelmän käyttöönottoa usean vuoden kestävänä   siirtymäaikana, jossa vähitellen siirretään osia opintorahoista, toimeentulotuista, työttömien peruspäivärahoista ja kansaneläkkeiden pohjaosista perustulon piiriin. Perustulon rahamäärä tulee määräytymään sen mukaan, millainen taso osoittautuu riittäväksi sitä nostavien   toimeentulolle ja parhaiten edistää työmarkkinoiden toimivuutta.

Perustuloon tulee olla oikeus vain Suomessa vakituisesti asuvilla Suomen tai muiden  EU-maiden ja Euroopan talousalueen maiden kansalaisilla, ellei esimerkiksi eläkkeitä tai muita sosiaaliturvan muotoja koskevista kansainvälisistä sopimuksista muuta seuraa. Asumistukia tai lapsilisiä ei tule siirtää perustulojärjestelmän piiriin. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tulee perustua yksityisiin vakuutuksiin.

Piraattipuolue katsoo, että vaikka henkilö nostaisi täysimääräistä perustuloa, ei tämä etuus saa leikkautua verotuksellisista tai muista syistä sellaisista kuukausittaisista ansio- tai pääomatuloista tai ansiosidonnaisista työttömyyspäivärahoista, joita on pidettävä vähäisinä (esim. alle 400 €/kk vuoden 2013 rahanarvon mukaan).

Samalla tulee huolehtia myös verojärjestelmän säilymisestä progressiivisena ja sopivista progressioportaista, jolloin suuremmista tuloista maksetaan suhteellisesti korkeampia veroja kuin pienemmistä.

Näissä malleissa on seuraavat erot:

  • KAA-malli vaatii sitä, etteivät pieni- ja keskituloisten etuudet vähenisi, PP-luonnos edellyttää sen sijaan kestävyyttä valtiontalouden kannalta (kannattaa edelleen muistaa, että Suomen valtio velkaantuu joka vuosi lisää 7-9 miljardia euroa nykymenolla, mikä on paljon).
  • KAA-malli edellyttänee perustulon välitöntä käyttöönottoa puhumalla "välittömästä tarpeesta", PP-luonnos sen sijaan edellyttää usean vuoden kestävää siirtymäaikaa varovaisuussyistä.
  • KAA-malli jakaa perustuloa kaikille Suomessa vakituisesti asuville, PP-luonnos rajaa sen Suomessa vakituisesti asuviin suomalaisiin ja muiden EU- ja ETA-maiden kansalaisiin.
  • PP-luonnos sisältää lisäksi tarkennuksia siitä, mitkä etuudet eivät olisi siirtymässä perustulon piiriin, maininnan verojärjestelmän säilymisen progressiivisena ja työn vastaanottoa kannustavan elementin, jossa välittömästi perustulon päälle ansaittavat noin 400 € eivät aiheuttaisi suurta verokiilaa.

Piraattipuolueessa on edellä esitetyn lisäksi valmisteilla tietoyhteiskuntaohjelma, joka sisältäisi koulutus- ja työvoimapoliittisia kirjauksia muutenkin. Ottaen edellä mainitun huomioon, on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, millaisia yksityiskohtia perustulon käyttöönotolle eri malleissa esitetään, koska nykyisellään monet Piraatit ovat ilmeisesti jättäneet perustuloaloitteen allekirjoittamatta siitä syystä, että kyseinen kansalaisaloite on valtiontalouden kannalta ja perusideologialtaan ongelmallinen. Oli perustulo käytössä tai ei, kannattaa muistaa, että vain työ luo hyvinvointia!

Kannatan myös itse jälkimmäisenä mainitun tekstin (PP-luonnos) hyväksymistä osaksi virallista ohjelmaamme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Kansalaisaloite kannattaa allekirjoittaa vaikka ei olisi kaikista sen kohdista täysin samaa mieltä. Tärkeintä on, että perustulo tulee käsittelyyn eduskunnassa. Nykyinen järjestelmä kaipaa uudistusta. Ei ole mitään järkeä, ettei työnteko kannata työttömille. Järjestelmä, joka estää lyhytaikaisen työnteon estää samalla monilta työllistymisen koska nykyään ihmiset työllistyvät pysyvästi usein ottamalla aluksi lyhytaikaisen työn vastaan.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Joo, allekirjoittakaa vaan, jos idea hyvältä tuntuu. Tämä artikkeli ottaa enneminkin kantaa siihen, millä tavoin Piraattipuolueen kannattaa lähteä asiaa ajamaan sitten kun pallo perustulon edistämistä loppujen lopuksi siirtyy omalta osaltaan meille 2015 eduskuntavaalikampanjassamme.

Kävi perustuloaloitteen miten vain, on todennäköistä, ettei se ole vielä tämän hallituskauden loppupuolella tullut käyttöön, joten se säilyy tulevaisuudessakin vahvana teemana (joka tullee ainakin osittain toteutumaan ensi tai sitä seuraavalla hallituskaudella).

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Verotuksen progressioportaista tulisi kyllä pyrkiä eroon mahdollisimman pikaisesti. Progression pitäisi olla lineaarinen, nimenomaan "loukkujen" välttämiseksi.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Nykyinen veroprogressio ei ole portaittaista, vaan lineaarista, koska asteikko on rakennettu niin, että kun korkeamman veroprosentin aiheuttava kynnys ylittyy, menee korkeampi vero vain sen ylittävästä osasta, ei koko bruttosummasta. Sen sijaan nykyiset minimietuudet sen sijaan aiheuttavat jyrkkiäkin portaita ja jopa kuoppia. Pahimmat esimerkit tässä ovat toimeentulotuki ja työkyvyttömyyseläkkeet. Yksittäinen pienehkö porras mataliin tuloihin on tullut myös YLE-verosta.

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

"..kun korkeamman veroprosentin aiheuttava kynnys ylittyy, menee korkeampi vero vain sen ylittävästä osasta..."

Niin. Miksi veroprosentti ei voisi kasvaa tasaisesti, tämmöisen porrastelun sijaan? Summien laskeminen ei olisi mikään ongelma, ei ole ollut enää vuosikymmeniin.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin Vastaus kommenttiin #6

Te voitte puoluehallituksessa korjailla kyseistä esitystä kuten haluatte, ennen kuin menee jäsenkokoukselle. Tuo tasaisesti kasvava progressio, jossa veron absoluuttinen määrä noudattaisi esim. toisen asteen käyrää tietyiltä osin suhteutettuna tuloihin on aivan fiksu idea.

Pekka Salo

"...että Suomessa otetaan käyttöön vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo."

Kysymyksiä:

- Kuinka paljon euroja jokaiselle kuukaudessa?
- Mistä saadaa rahat?
- "Pysyvästi asuvat". Mitä tarkoittaa? Milloin jostakin tulee pysyvästi asuva?

- Onko mailmassa valmista mallia, jota nyt Suomi seuraisi? Jos ei ole niin tulossa on jälleen yksi idioottimainen ensin Suomessa ja mailman paras. IT-mailma on täynnä näitä kalliita hölmöilyjä.

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Tuo on siitä KAA-mallista, joka on minunkin mielestäni hankala toteuttaa. PP-luonnoksen mukainen malli on turvallisempi vähittäisen käyttöönoton takia, jolloin voidaan ajoissa siirtyä muuhun ratkaisuun, jos osoittautuu, ettei perustulon piiriin voidakaan siirtää sellaisenaan kaikkia mainittuja minimietuuksia kaikilta osin ilman työmarkkinahäiriöitä.

Olen itse esittänyt aiemmin, että jos vastikkeeton perustulo olisi jäämässä pakosta liian pieneksi, niin sen päälle voisi rakentaa jonkun yleisen työmarkkinatuen, joka olisi nykyisten opintotukien, työttömyyskorvausten ja työkyvyttömyyseläkkeiden yhteensovitelma ja vastikkeellinen. Tällaista ei kuitenkaan olla esittämässä suoraan Piraattipuolueen ohjelmiin, koska sen on katsottu tässä vaiheessa monimutkaistavan tilannetta liikaa. Toki sekin olisi byrokratian monimutkaisuuden välttämiseksi parannus Vihreiden perustulomalliin nähden, jossa halutaan jättää koko nykyinen tukiverkosto sellaisenaa pienemmin summin voimaan perustulon päälle.

Toimituksen poiminnat